понеділок, 30 березня 2020 р.

Для учнів групи П 35

Тема "Елементи статистики. Основні поняття"
Завдання:
1. Опрацювати теоретичний матеріал(підр. стор. 149-151) та презентацію.
2. Заповнити в зошиті таблицю.

Для учнів групи П 35

Тема "Розв`язування задач і вправ"
Завдання:
1.Пройдіть тестування.
2. Виконайте вправу. Зробіть скріншот (фото) виконаного завдання та перешліть на електронну адресу oksamitnat@gmail.com

Для учнів групи А 28

Тема "Підготовка до контрольної роботи"
1. Розв`яжіть в зошиті приклади
2.Виконайте в зошиті самостійну роботу  свій варіант.
3. Виконайте вправу
4. Фото виконаного завдання надішліть на електронну адресу oksamitnat@gmail.com

пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Для учнів групи А 28 електротехніка

Тема "Машини постійного струму"
Завдання:
1. Записати в зошит тему уроку
2. Опрацювати теоретичний матеріал та відповісти на питання:
- Означення машини постійного струму
- На чому базується дія машини постійного струму?
 - Що називається оборотністю?
 - Типи машин постійного струму.
3. Виконати тест

Для учнів групи А 28 математика

Тема "Розв`язування задач і вправ"
Завдання:
1. В зошиті розв`язати приклади

четвер, 26 березня 2020 р.

Для учнів групи А 28

Тема "Рівняння дотичної"
Завдання:
1.Опрацювати теоретичний матеріал з підр. стор. 61-62.
2. Записати алгоритм знаходження рівняння дотичної.
3. Розв`язати приклади з підручника стор.63-64, № 241, № 249.

Потрібна допомога - пропоную відеоконференцію в Zoom. Якщо згодні пишіть класному керівнику

Для учнів групи П 35

Тема "Розв`язування задач"
Завдання:
1. Виконати в зошиті самостійну роботу за варіантами.

Увага! Контрольну роботу вислала тільки Марущенко Валерія. Де роботи інших?  Якісь питання пишіть на пошту oksamitnat@gmail.com
Приєднуйтесь до гугл класу Код класу  se32m5a. Наступні теми викладатиму і там.
Інструкція як приєднатися до гугл класу тут

середа, 25 березня 2020 р.

Для учнів групи П 35

Тема "Випадкова частота події"
Завдання:
1. Переглянте відео
2. Розв`яжіть в зошиті вправи

Для учнів групи П 35

Тема "Використання формул комбінаторики для обчислення ймовірностей"
Завдання:
1.Опрацювати презентацію: виписати формули та приклади для обчислення ймовірностей.
2. В зошиті розв`язати завдання для самостійного опрацювання.

вівторок, 24 березня 2020 р.

Для учнів групи А 28

Тема "Застосування похідної до дослідження функції та побудови її графіка"
Завдання:
1. Записати тему уроку. Опрацювати теоретичний матеріал у підручнику стор. 80-81.
2. Занотувати Схему дослідження функції та переписати приклад 3  з підручника стор.81.
3. Виконайте тренувальну вправу
4.Виконати самостійну роботу  за прикладом, зробити фото та переслати на електрону адресу oksamitnat@gmail.com

понеділок, 23 березня 2020 р.

Для учнів групи К 16

Тема "Тематичне оцінювання"
Завдання :
1. Виконайте тест

Для учнів групи П 35

Тема "Класичне означення ймовірнстей"
Завдання:
1. Опрацювати підручник стор.168-170.
2. Записати визначення класичного означення ймовірності та властивості ймовірностей випадкових подій.
3. Виконати завдання в зошиті.

Для учнів групи А 28 математика

Тема "Розв`язування задач"
Завдання:
1. Виконайте в зошиті вправи з підручника стор.84-85 № 356, 358.
2. Пройдіть тест

пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Для учнів групи А 28 електротехніка

Тема "Фізичні основи, призначення і класифікація елекронних приладів і пристроїв"
Завдання:
1. Опрацювати  теоретичний матеріал.
2. Дати письмові відповіді на запитання: 
 - Що називається термоелектронною емісією ?
 - Які види емісії використовуються у електронних приладах ?
 - Які сили діють на електрони в електричному та магнітному полях ? 

четвер, 19 березня 2020 р.

Для учнів групи П 35

Тема "Основні поняття теорії ймовірностей"
Завдання:
1. В робочий зошит записати тему урока.
2. Опрацювати підручник стор. 165-169 та заповнити письмово таблицю

Термін
Означення
Неможлива подія

Випадкова подія

Достовірна подія

Попарно несумісні події

Однаково можливі події

Елементарна подія

 

Для учнів групи А 18 інформ. в галузі

Тема "Використання онлайн-форм для створення тестів та анкет" 
Завдання:
1. Переглянути та записати в зошит Алгоритм створення тесту в Google-формі.
2. Створити тест, який містиме питання. Оформити тестову форму відповідно до теми.
3. Визначити правильні відповіді та вказати їх. Зазначити, що кожна правильна відповідь - 1 бал.
4. Посилання на тест надіслати за електронною адресою: oksamitnat@gmail.com

Для учнів групи П 35

Тема "Контрольна робота"
Завдання:
1. Виконати контрольну роботу за своїм варіантом (виконуємо один варіант)
2. Для перевірки надіслати фото розв`язку на електронну адресу oksamitnat@gmail.com

Для учнів групи А 18

Тема "Створення сайту за допомогою сервісу Google Сайт"
Завдання:
1.Створіть у системі Google Сайти веб-сайт "Моя професія "Автослюсар", розмістивши на ньому відомості з професії на яку навчаєтеся. Розмістіть на сайті логотип, змініть зобра­ження у верхньому колонтитулі, додайте нижній колонтитул. Додайте сторінки до сайту, заповніть їх контентом.    Інструкція до виконання роботи
2. Надішліть посилання на створений вами сайт на електронну адресу oksamitnat@gmail.com 

Для учнів групи К 16

Тема "Створення сайту за допомогою сервісу Google Сайт"
Завдання:
1.Створіть у системі Google Сайти веб-сайт "Моя професія "Кухар", розмістивши на ньому відомості з професії на яку навчаєтеся. Розмістіть на сайті логотип, змініть зобра­ження у верхньому колонтитулі, додайте нижній колонтитул. Додайте сторінки до сайту, заповніть їх контентом.    Інструкція до виконання роботи
2. Надішліть посилання на створений вами сайт на електронну адресу oksamitnat@gmail.com 

Для учнів групи К 16

Тема "Створення сайту за допомогою Google сайт"
Завдання:
1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом та законспектувати основні етапи розробки веб-сайтів.
2. Записати етапи створення веб-сайтів за допомогою сервісів  Google Сайти.

Для учнів групи А 28 математика

Тема "Знаходження найбільшого та найменшого значення функції"
Завдання:
1. Записати в зошиті тему уроку, ознайомитися з теоретичним матеріалом в підручнику
стор. 86-88.
2. Записати Алгоритм відшукання найбільшого та найменшого значення функції.
3. Переписати приклад стор. 87.
4. Переглянути відео відшукання найбільшого та най меншого значення функції
5. Розв`язати приклади з підручника стор. 89-90 №387(а,б), 389.

вівторок, 17 березня 2020 р.

Для учнів А 28 математика

Тема "Знаходження екстремальних точок функції"
Завдання:
1. Переглянте приклади розв`язування задач.
2. Виконати  письмово з підручника стор. 84-85 № 357(б), № 358 (в), № 359.

3. Виконайте вправу
4. Скриншот виконаного завдання надіслати на електронну адресу oksamitnat@gmail.com для перевірки.

Для учнів групи А 28 математика

Тема "Екстремальні точки функції"
Завдання:
1. Записати тему урока в зошит.
2. Опрацювати  підручник стор. 78-79 та виписати які точки називаються екстремальними.
3. Переписати Алгоритм відшукання екстремальних точок.
4. Переглянути відео

понеділок, 16 березня 2020 р.

Для учнів групи А 28 електротехніка

Тема "Трансформатор"
Завдання:
1. Опрацювати теоретичний матеріал та записати в зошиті означення трансформатора, його будова та принцип дії.
2. Виконати завдання (кросворд та "Знайди помилку") та скриншоти (фото) виконаних завданяь надіслати на електронну пошту oksamitnat@gmail.com
3. Пройти тест "Трансформатор".

Для учнів групи К 46

Тема "Підсумкова контрольна робота"
Виконати контрольну роботу.

Для учнів групи К 46

Тема "Повторення. Координати і вектори в просторі"
Завдання.
Виконати самостійну роботу №1 та самостійну роботу №2 за своїми варіантами. Скріншоти (фото) виконаної роботи надіслати за адресою oksamitnat@gmail.com

Для учнів групи А 28 математика

Тема уроку "Відшукання критичних точок функції. Проміжки зростання та спадання функції"
Законспектувати відповіді на питання:
1.Які точки називаються кртичними ?
2. Умова сталості функції на проміжку ?
3. Сформулювати достатню ознаку зростання (спадання) функції.
4.Переписати в зошит Алгоритм знаходження критичних точок.
5. Переписати у зошит алгоритм відшукання проміжків зростання (спадання функції)
Алгоритм дослідження функції на монотонність

Для учнів групи К 16

Тема "Створення і використання спільних нотаток"
Завдання:
1. Ознайомтесь з довідковим матеріалом про Google Keep.
2. Ознайомтесь з відеоінструкцією щодо використання Google Keep для створення та зберігання нотаток.
3. Створіть декілька різних нотаток у сервісі Google Keep.
4.  Додайте скріншот екрана(фото) під час відкритого вікна Google Keep та надішліть на електронну пошту oksamitnat@gmail.com

пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Для учнів групи К 16

Тема "Використання онлайн-форм для створення тестів та анкет" 
Завдання:
1. Переглянути та записати в зошит Алгоритм створення тесту в Google-формі.
2. Створити тест, який містиме питання. Оформити тестову форму відповідно до теми.
3. Визначити правильні відповіді та вказати їх. Зазначити, що кожна правильна відповідь - 1 бал.
4. Посилання на тест надіслати за електронною адресою: oksamitnat@gmail.com

Для учнів групи К 16

Тема "Використання онлайн-форм для створення тестів та анкет" 
Завдання:
1. Переглянути та записати в зошит Алгоритм створення тесту в Google-формі.
2. Створити тест, який містиме питання до теми "Супи". Оформити тестову форму відповідно до теми.
3. Визначити правильні відповіді та вказати їх. Зазначити, що кожна правильна відповідь - 1 бал.
4. Посилання на тест надіслати за електронною адресою: oksamitnat@gmail.com

Для учнів групи А 28 електротехніка з основами

Тема "Електротехнічні пристрої, як перетворювачі електричної енергії в теплову, хімічну, світлову і механічну"
Завдання:
1. Прочитати конспект.
2. Законспектувати основні поняття.

четвер, 12 березня 2020 р.

Для учнів групи к 16 інформаційні технології в галузі

Тема "Створення у середовищі youtube власного списку відтворення з відео щодо обраного напрямку"
Завдання:
1. Переглянути відео


2. Створитивласний список відтворення з відео напрямку обраної професії (Кухар. Кондитер)
3. Надіслати скріншот з виконаним завданням на електронну адресу oksamitnat@gmail.com

Для учнів групи К 46

Тема "Повторення. Многогранники. Тіла обертання"
1. Повторити матеріал за допомогою Ментальна карта до теми "Геометричні тіла"
2. Переглянути Інтерактивна презентація "Тіла обертання"
3. Виконати тест "Тіла обертання" та "Призма". 

Для групи А 18 інформаційні технології в галузі

Тема "Створення власного  youtube-каналу"
Завдання:
1. Прочитайте інструкцію та запишіть у зошит кроки створення власного youtube-каналу.
2. Переглянте відео та спробуйте створити власний youtube-канал.
3. Скріншот створеного каналу  перешліть на пошту oksamitnat@gmail.com3.Розв`язати самостійно приклади на скріншот (фото) розв`язків переслати на перевірку на пошту oksamitnat@gmail.com

Для учнів групи К 16

Тема "Створення власного  youtube-каналу"
Завдання:
1. Прочитайте інструкцію та запишіть у зошит кроки створення власного youtube-каналу.
2. Переглянте відео та спробуйте створити власний youtube-канал.
3. Скріншот створеного каналу  перешліть на пошту oksamitnat@gmail.com


Для учнів групи А 28 математика

Тема "Правила диференціювання функції"
Опрацювати теоретичний матеріал за цією темою за посиланням
Завдання:
1.Законспектувати Таблицю "Правила диференціювання функції".
2. Розв`язати в зошиті приклади

Для учнів групи А 28

Тема "Правила знаходження похідних"
Завдання:
1. Записати в зошит правила дифференціювання

2. Переглянути приклади обчислення похідних:приклад 1 та приклад 2.
3. Виконати в зошиті завдання
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...